MENÚ

CFGM Electromecànica de vehicles

Durada:

El cicle formatiu té una durada total de 2000 hores, repartides en dos cursos acadèmics. (Formació en el centre educatiu: 1617 h. + Formació en centres de treball: 383 h.)
D’aquesta especialitat hi ha un grup de matí (8,00-14,30h) i dos grups de tarda (15,30-22,00h).En aquest cicle hi ha la possibilitat d’especialitzar-se en vehicles híbrids i elèctrics, en motocicletes i en vehicles pesats (camions i autocars). Aquesta darrera opció, és en formació dual (institut+empresa).

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Fulletó informatiu