MENÚ

CFGM Electromecànica de vehicles – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

Mòdul professional 1: Motors. Durada: 165 hores

 • UF1: Motors: funcionament i components. 33 hores
 • UF2: Verificació de motors. 66 hores
 • UF3: Diagnosi d’avaries i manteniment dels motors. 33 hores

Mòdul professional 2: Sistemes auxiliars de motors. Durada: 198 hores

 • UF1: Combustibles i sistemes anticontaminació. 33 hores
 • UF2: Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament. 66 hores
 • UF3: Verificació dels sistemes auxiliars. 66 hores
 • UF4: Diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars. 33 hores

Mòdul professional 3: Circuits de fluids, suspensió i direcció. Durada: 165 hores

 • UF1: Circuits pneumàtics i hidràulics. 33 hores
 • UF2: Sistemes de suspensió i direcció. 33 hores
 • UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió. 66 hores

Mòdul professional 4: Sistemes de transmissió i frenada. Durada: 165 hores

 • UF1: Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi. 66  hores
 • UF2: Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
 • UF3: Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi. 66 hores

 Mòdul professional 5: Sistemes de càrrega, arrancada i motors elèctrics. Durada : 165 hores

 • UF1: Principis electrotècnics bàsics. 33hores
 • UF2: Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes. 33hores
 • UF3: Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
 • UF4: Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores

Mòdul professional 6: Circuits elèctrics auxiliars del vehicle. Durada: 165 hores.

 • UF1: Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars. 66 hores
 • UF2: Xarxes de comunicacions. 33 hores
 • UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics. 33hores

Mòdul professional 7: Sistemes de seguretat i confortabilitat. Durada: 165 hores

 • UF1: Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
 • UF2: Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
 • UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de seguretat i confortabilitat. 59 hores
 • UF4: Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants. 40 hores

 Mòdul professional 8: Mecanitzat bàsic. Durada: 99 hores

 • UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 20 hores
 • UF2: Mecanitzat manual de peces. 46 hores
 • UF3: Soldadura. 33 hores

 Mòdul professional 9: Formació i orientació laboral. Durada: 99 hores

 • UF1: Incorporació al treball. 66 hores
 • UF2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora. Durada: 66 hores

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul professional 11: Anglès tècnic. Durada: 99 hores

 • UF1: Anglès tècnic. 99 hores

Mòdul professional 12: Síntesi. Durada: 66 hores

 • UF1: Síntesi. 66 hores

Mòdul professional 13: Formació en centres de treball. Durada: 383 hores