MENÚ

GUIES GENERALS DEL CURS 2022-2023

GUIA DE CENTRE: ENLLAÇ.

GUIES DELS CICLES FORMATIUS

Les següents guies són específiques de cada cicle formatiu, i contenen informació important per al seguiment del curs.

Edificació i obra civil
Seguretat i medi ambient
Sanitat
Transport i manteniment de vehicles