MENÚ

En aquest espai disposeu de la GUIA DE CENTRE  i de les guies específiques de cada CICLE, on trobareu informació rellevant per a vosaltres.

.- GUIA DE CENTRE: ENLLAÇ.

.- GUIES DELS CICLES FORMATIUS

Les següents guies són específiques de cada cicle formatiu, i contenen informació important per al seguiment del curs.

Edificació i obra civil
Seguretat i medi ambient
Sanitat
Transport i manteniment de vehicles