MENÚ

Preinscripció i matrícula

Degut a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma a causa del COVID-19, el Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència.

Per tant, queden ajornats tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes.

 

 

Degut a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma a causa del COVID-19, el Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència.

Per tant, queden ajornats tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes.

 

Degut a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma a causa del COVID-19, el Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència.

Per tant, queden ajornats tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes.