MENÚ

Cursos d’especialització de transport i manteniment de vehicles

 

Actualment, la família d’automoció ofereix una especialitat per alumnes que disposen d’un cicle de grau superior d’automoció:

 • Manteniment i Seguretat en Sistemes de Vehicles Híbrids i Elèctrics.

Aquests estudis capaciten per organitzar, planificar, diagnosticar avaries i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en l’àrea de vehicles híbrids i elèctrics, garantint el compliment de les especificacions tècniques de seguretat i de protecció mediambiental, establertes en la normativa vigent, entre d’altres. La durada és de 650 hores (495 en el centre educatiu i 155 en un centre de treball)

Quines són les sortides acadèmiques i professionals

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat en el sector de la producció i manteniment de vehicles híbrids i elèctrics i en subsectors d’automòbils.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • cap de l’àrea de manteniment de vehicles híbrids i elèctrics.
 • responsable de seguretat en l’àrea de manteniment de vehicles.
 • encarregat o encarregada d’inspecció tècnica de vehicles.
 • responsable de recepció de vehicles.cap de l’àrea de recanvis i equips de diagnosi.
 • perit taxador o perita taxadora de vehicles.
 • encarregat o encarregada en empreses de fabricació de recanvis.
 • encarregat o encarregada d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles.
 • cap de l’àrea de carrosseria.

Matèries i continguts que s’imparteixen:

 • Seguretat en Vehicles amb Sistemes d’Alt Voltatge (99 hores)
 • Tracció Elèctrica i Híbrida en Vehicles (132 hores)
 • Sistemes d’Alt Voltatge, Emmagatzematge i Recàrrega Elèctrica (132 hores)
 • Sistemes de Transmissió, Fre Regeneratiu i Control Tèrmic (132 hores)
 • Formació en Centres de Treball (155 hores)

Què necessito per accedir-hi:

Per accedir al curs d’especialització en Manteniment i Seguretat en Sistemes de Vehicles Híbrids i Elèctrics és necessari estar en possessió d’algun dels títols següents:

 • Tècnic superior o tècnica superior en Automoció (CFPS TMA0)
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus (CFPS TMC0)
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Pistó (CFPS TMD0)
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Turbina (CFPS TMB0)

Més informació del curs: enllaç.