MENÚ

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els programes de formació i inserció (PFI) estan adreçats als joves que compleixin com a mínim setze anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’aconseguir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

  • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

S’ofereixen tres especialitats:

  • PFI d’Auxiliar de Reparació i manteniment de vehicles lleugers. Més informació enllaç
  • PFI d’Auxiliar de Manteniment i reparació de carrosseria de vehicles. Més informació enllaç
  • PFI d’Auxiliar en Centres sanitaris. Més informació enllaç