MENÚ

Curs d’especialització en cultius cel·lulars

Durada:
La seva durada és de 600 h (495 hores en un centre educatiu i 105 hores en un centre de treball).

Competència general:
Aquests estudis capaciten per obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars, per tal que serveixin com a suport al diagnòstic, als assajos terapèutics, a la cerca de medicaments, a la creació i manteniment de bancs cel·lulars, a la recerca i a altres camps d’interès, mantenint les instal·lacions i els equips involucrats en els processos, i segons les especificacions de qualitat, prevenció de riscos i protecció mediambiental.

Sortides professionals:
Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir l’activitat en empreses o laboratoris de diferents sectors on calgui fer cultius cel·lulars. Els laboratoris biomèdics i biotecnològics són els que actualment desenvolupen aquestes tècniques, així com indústries biofarmacèutiques dedicades a l’obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguin com a principal activitat la utilització d’organismes vius o els seus components, com en aquells altres que, fins i tot no ser la seva activitat principal, puguin innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.
L’ocupació i lloc de treball més rellevant d’aquests estudis és com a expert o experta en cultius cel·lulars

Requisits d’accés
Per accedir al curs d’especialització en Cultius Cel·lulars és necessari tenir algun dels títols següents: 

 •     CFPS QUD0 Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat 
 •     CFPS QUD0 Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
 •     CFPS SAE0 Laboratori Clínic i Biomèdic
 •     CFPS SAC0 Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
 •     CFPS SMC0 Química i Salut Ambiental

Continguts:

 • Cultius Cel·lulars (132 hores)
 • Tècniques Complementàries en Cultius Cel·lulars (132 hores)
 • Normes de Qualitat i Regulació Aplicables a Cultius Cel·lulars (66 hores)
 • Laboratori de Cultius Cel·lulars (66 hores)
 • Aplicacions de Cultius Cel·lulars (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (105 hores)

Equipaments:
El curs compta amb un laboratori específic de cultius cel.lulars equipat amb tots els aparells necessaris per fer les pràctiques: línies de cultius cel.lulars, cabina de seguretat biològica, incubador de cultius, congelador -80ºC… El professorat que imparteix el curs és expert en l´àrea de cultius cel.lulars. 

                   

Activitats i projectes
Durant la realització del curs es realitzaran pràctiques de manteniment de línies cel·lulars de diferents tipus tumorals així com l’aïllament i cultiu primari a partir de diferents teixits ( sang i embrió de pollastre). Així mateix es podran fer sortides a laboratoris específics de cultius cel·lulars (centres de fertilitat, Àrea de Core Facilities de la Vall d’Hebron) perquè l’alumnat tingui un punt de vista més real i crític en vers els coneixements adquirits. L’alumnat podrà formar-se en centres de treball (FCT) com part del conjunt de coneixements que l’alumnat a d’assolir. Entre els centres col·laboradors amb el curs es troben centres públics: Institut de Investigació Biomédica de Bellvitge Hospital Clínic, Institut Germans Tries i Pujol, Clinic, Vall d’Hebron Institut de Recerca; centres privats: Werfen, Dexeus fertility. Aquestes pràctiques permeten una experiència més real i enriquidora que permetrà a l’alumnat més opcions de desenvolupament tècnic i personal.