MENÚ

Orientació Acadèmica i Professional

En els nous cicles formatius es fomenta molt l’emprenedoria com a una formació orientada a crear una nova empresa. Aquesta part de la formació dels alumnes queda inclosa en els objectius del mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora. És un mòdul que orienta i ajuda a l’alumne a poder convertir-se en un treballador per compte propi o autònom, per mitjà del desenvolupament del seu esperit emprenedor, la seva iniciativa i la seva creativitat.