MENÚ

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear – Activitats i Projectes

FCT (Formació en Centres de Treball)

La formació en centres de treball té una durada de 581 hores.

En les entitats següents es poden realitzar les pràctiques de radiologia òssia, radiologia d’urgències,  radiologia amb contrast, TAC, Ressonància Magnètica, ecografia, mamografia, radiologia portàtil i quiròfan, radiologia intervencionista, ortopantomografia, densitometria òssia i  Medicina Nuclear:

 • UDIAT-CORPARACIÓ SANITÀRIA  PARC TAULÍ.
 • MUTUA TERRASSA : Hospital, CAP Rambla, Cap Rubí, Cap Sant Cugat.
 • CONSORCI SANITARI DE TERRASSA: Hospital de Terrassa, Cap Sant Llàtzer.
 • ASEPEYO Sant Cugat.
 • Cap Bages Manresa.
 • Hospital de Mollet.
 • Hospital de Granollers.
 • Trauma Salut Sabadell.
 • IMD  Sabadell.
 • Cap Sant Fèlix (ICS).
 • Cap Cerdanyola-Ripollet (ics).
 • Hospital de Martorell.
 • Hospital d’Igualada.
 • Centre de Tecnologia Diagnòstica de Terrassa.
 • Centre de Diagnòstic Mèdic Granollers- Vallban.
 • Hospital de Badalona.
 • Hospital de Mataró.
 • Hospital de la Vall d’Hebró.
 • Hospital del Sagrat Cor.

Sortides i activitats tècniques

El llarg de la formació del cicle es realitzen sortides tècniques i xerrades per part d’especialistes del sector.

Bianualment, s’organitza la Jornada de Tècnics Superiors d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear