MENÚ

CFGS Dietètica

Durada:

La durada total és de 2000 h., en dos cursos acadèmics (Formació en el centre educatiu: 1590 h.+ Formació en centres de treball: 410 h.).

Aquesta formació es realitza en un grup de matí (8,15 a 14,15h) i un grup de tarda (15,30-21,30h).

En el CFGS de Dietètica realitzaràs als nostres laboratoris i cuines pràctiques d’assaig, de control d’aliments i d’elaboració de dietes. Tanmateix, desenvoluparàs 410 hores de pràctiques reals en les principals empreses del sector (Empreses alimentàries i de càtering, centres de dietètica, hospitals…, amb possibilitats de crear la teva pròpia empresa tal com botiga o centre de dietètica.

Competència general.

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Fulletó informatiu