MENÚ

CFGM Carrosseria

Durada:

Aquest cicle té una durada total de 2000 hores, repartides en dos cursos acadèmics. (Formació en el centre educatiu: 1617 h. + Formació en centres de treball: 383 h.).

D’aquesta especialitat hi ha un grup de matí (8,00-14,30h) i un grup de tarda (15,30-22,00h).

Perfil professional:

És competència general d’aquest tècnic realitzar les operacions de reparació, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de carrosseria, bastidor, habitacle i equips o arreus, ajustant-se a procediments i temps establerts i aconseguint la qualitat requerida i en condicions de seguretat.

Fulletó informatiu