MENÚ

CFGM Carrosseria – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul professional 1: Elements amovibles. Durada: 165 hores

 • UF1: Elements amovibles exteriors. 33 hores
 • UF2: Elements amovibles interiors. 33 hores
 • UF3: Llunes del vehicle. 33 hores
 • UF4: Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics. 33 hores
 • UF5: Sistemes mecànics bàsics. 33 hores

Mòdul professional 2: Elements metàl·lics i sintètics. Durada: 165 hores

 • UF1: Materials metàl·lics. 22 hores
 • UF2: Conformació d’elements metàl·lics no estructurals. 50 hores
 • UF3: Conformació d’elements d’alumini no estructurals. 33 hores
 • UF4: Reparació d’elements plàstics i compostos. 33 hores

 Mòdul professional 3: Elements fixos. Durada: 198 hores

 • UF1: Elements fixos enganxats i engrapats. 41 hores
 • UF2: Desmuntatge d’elements fixos soldats. 33 hores
 • UF3: Equips de soldadura. 41 hores
 • UF4: Substitucions d’elements fixos no estructurals. 66 hores

Mòdul professional 4: Igualació i preparació de superfícies. Durada: 198 hores

 • UF1: Principis de la corrosió i imprimacions. 48 hores
 • UF2: Productes de protecció per revestiment. 18 hores
 • UF3: Igualació de superfícies. 66 hores
 • UF4: Preparació de superfícies. 66 hores

Mòdul professional 5: Elements estructurals del vehicle. Durada: 198 hores

 • UF1: Deformacions de carrosseries i xassís. 33 hores
 • UF2: Bancades: col·locació de carrosseries o xassís. 33 hores
 • UF3: Reparacions: tirs frontals i posteriors. 66 hores
 • UF4: Reparacions: tirs laterals. 33 hores

Mòdul professional 6: Embelliment de superfícies. Durada: 198 hores

 • UF1: Tècniques d’emmascarat. 15 hores
 • UF2: Colorimetria i preparació de pintures. 30 hores
 • UF3: Tècniques d’aplicació de pintures. 60 hores
 • UF4: Tècniques de difuminat. 40 hores
 • UF5: Correcció de defectes i lliurament de vehicles. 20 hores

 Mòdul professional 7: Personalització i decoració de vehicles. Durada: 99 hores

 • UF1: Franjats, aerografiats i retolació. 44 hores
 • UF2: Decoració i retolació amb films autoadhesius. 33 hores

 Mòdul professional 8: Mecanitzat bàsic. Durada: 66 hores

 • UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 20 hores
 • UF2: Mecanitzat manual de peces. 46 hores

Mòdul professional 9: Formació i orientació laboral. Durada: 99 hores

 • UF1: Incorporació al treball. 66 hores
 • UF2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora. Durada: 66 hores

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul professional 11: Anglès tècnic. Durada: 99 hores

 • UF1: Anglès tècnic. 99 hores

Mòdul professional 12: Síntesi. Durada: 66 hores

 • UF1: Síntesi. 66 hores

Mòdul professional 13: Formació en centres de treball. Durada: 383 hores