MENÚ

Avaluació i acreditació de competències professionals

INFORMACIÓ GENERAL DEL PROCÉS ACREDITA’T

 

Què és Acredita’t?

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació que permet a les persones que hi participen d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.
Aquest procediment permet a la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència aconseguir una acreditació oficial.

Aquest procediment consta de les següents fases:

 1. Assessorament

En aquesta fase l’aspirant té un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació. L’assessorament és fonamental en el procediment, de manera que tothom hi ha de passar.

L’assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s’ha demanat, adquirits a través de l’experiència laboral o mitjançant la formació anteriorment rebuda. A partir d’aquesta informació, l’aspirant pot decidir si passar a la fase d’avaluació o a la formació complementària que se suggereixi.

 1. Avaluació

En aquesta fase l’aspirant pot demostrar les competències professionals per a les quals demana l’acreditació. En l’avaluació es tindran en compte, entre d’altres, la fiabilitat, l’objectivitat i la qualitat. En essència, l’objectiu és demostrar la competència professional relacionada amb les unitats de competència.

 1. Acreditació

Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional.

També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

En el cas que optin per obtenir una titulació de formació professional inicial, es poden inscriure al servei de reconeixement acadèmic per reconèixer les unitats formatives recomanades, una vegada formalitzada la inscripció corresponent d’aquest servei.

Per registrar l’acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d’ocupació o bé de millora d’ocupació.

A continuació podeu veure un vídeo explicatiu sobre el procediment:

 

Convocatòries actuals

 • ACC 2020-2021. Àmbit Emergències Sanitàries.
 • Convocatòria gener-març 2021 (convocatòria acredita’t oberta 2021). . Àmbit Emergències Sanitàries.
 • Convocatòria març 2021 (convocatòria acredita’t tancada 2021). Diferents àmbits, consulta tota la informació en aquest enllaç a la pàgina Acredita’t.

Més informació

Tota la informació sobre el procés la trobareu disponible al web de l’Acredita’t: enllaç.

 

 

 

Convocatòria Acredita’t 2020-2021, ambit Emergències sanitàries

S’ha obert la convocatòria AAC2020-2021 al procés d’AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS  en l’àmbit d’Emergències Sanitàries, amb 25 places per a l’acreditació de les següents qualificacions professionals: TRASLLAT SANITARI (SA_2-025_2) i ATENCIÓ SANITÀRIA A MÚLTIPLES VÍCTIMES I CATÀSTROFES (SA_2-122_2).

Resolució de la convocatòria 2020_2021: (Descarrega aquí)

Preinscripció

La preinscripció consta de dos passos:

 1. Emplenar la Sol·licitud de preinscripció (1 al 28 de setembre), accessible a través del web Acredita’t  Una vegada tramitada la sol·licitud s’obté un resguard de la sol·licitud, que cal conservar durant tot el procediment.
 2. Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació justificativa  dels requisits de participació-escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica de l’àmbit del centre demanat en primera opció (3 al 30 de setembre). Es poden consultar les adreces de correu electrònic dels diferents àmbits d’Acredita’t de cada centre en el web Acredita’t.

Podeu consultar els següents documents per a tenir més informació sobre la convocatòria:

Terminis

 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020
 • Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de 2020.
 • Publicació del resultat provisional de la preinscripció. a partir del 17 de novembre de 2020.
 • Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de cada centre.

Resultats provisionals de la preinscripció

   • Resultats provisionals de la preinscripció (17 de novembre 2020):
     • Llista de persones admeses (Descarrega aquí).
     • Llista de persones excloses (Descarrega aquí).
     • El termini per a presentar reclamacions serà des del 18 al 20 de novembre, ambdós inclosos.
     • Cal omplir la sol·licitud de reclamació i enviar-la signada manualment i degudament escanejada o bé signada digitalment, al següent correu, juntament amb la documentació que falti i que s’especifica a la columna motiu d’exclusió. Correu:  emergencies.acreditat.2021@institutcastellarnau.catSol·licitud de reclamació (Descarrega aquí).

    Resultats definitius de la preinscripció

   • Resultats definitus de la preinscripció (17 de desembre de 2020):
   • Llista persones admeses (Descarrega aquí).
   • Llista persones excloses (Descarrega aquí).
   • Consulteu el llistat ordenat per sol·licitud de preinscripció, on a la darrera columna trobareu el centre que se us ha assignat per a realitzar la fase d’assessorament i avaluació per l’acreditació de competències. L’assignació de centre s’ha fet d’acord amb el municipi informat a la preinscripció per tal de facilitar la mobilitat dels aspirants. Els aspirants admesos al procés iniciaran la fase d’assessorament al gener al centre assignat.
    Pels aspirants admesos al procés i assignats a l’Institut Castellarnau, la segona setmana de gener es farà  una sessió informativa telemàtica del procés d’assessorament i avaluació. A partir de l’11 de gener es  podrà consultar en aquest web, la data exacta de la sessió, i els aspirants rebreu una notificació per correu electrònic amb l’enllaç a la reunió.
    A la web del centre assignat també trobareu la informació de com formalitzar la inscripció a la fase d’assessorament.

    INFORMACIÓ IMPORTANT

    El gener del 2021 s’obre una nova convocatòria d’avaluació i reconeixement de competències. Serà una convocatòria oberta per trimestres, al llarg dels quals es podrà fer la preinscripció de forma continuada, flexibilitzant així l’accés a tota aquella persona que vulgui obtenir l’acreditació de competències, incloses les persones que hagin pogut quedar excloses en la convocatòria actual ACC 2020-2021.

    Calendari Orientatiu del procés ACREDITA’T

   • 17 de desembre 2020 publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos
   • Gener 2021: reunió informativa sobre el procés per a tots els aspirants admesos.
   • Febrer-març: fase d’assessorament.
   • Abril-maig: fase d’avaluació.
   • Juny: entrega dels certificats d’acreditació i finalització del procés.

  Preu del Servei

    • Assessorament: 26,00 € per tot l’àmbit,
    • Avaluació: 13,00 € per UC que es vulgui avaluar.

  Sessió informativa

  Data i hora: 27 de gener de 2021, a les 11:30h.
  Lloc: sessió telemàtica mitjançant videoconferència (Meet): rebreu l’enllaç per correu electrònic.
  En aquesta sessió, rebreu informació sobre:

     • El calendari i l’organització de les fases del procediment.
     • Els preus públics establerts per la fase d’assessorament i d’avaluació.
     • El procediment per formalitzar la inscripció a la fase d’assessorament.
     • Qui no pugui assistir rebrà les instruccions per fer la inscripció per correu electrònic i podeu consultar la informació de la sessió en la següent presentació: enllaç.

  Informació i documents a consultar per l’aspirant

      • Guia de l’aspirant – (Descarrega quí): En aquesta guia hi teniu informació de les diferents fases del procés i altres dades rellevants de cadascuna. Fent una lectura podeu resoldre alguns dels dubtes que tingueu.
      • Dossier de trajectòria professional i formativa: l’haureu d’emplenar i enviar amb la resta de documentació justificativa.
       • Versió en Català – (Descarrega aquí)
       • Versió Bilingüe – (Descarrega aquí )
       • Documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa:
           • Cal presentar un justificant (certificat) de tota la formació que tingueu relacionada amb la qualificació professional a la que us voleu inscriure, que no s’hagi facilitat anteriorment en la documentació de la preinscripció, i que heu indicat al dossier de trajectòria professional i formativa.
           • També cal adjuntar una copia de la titulació acadèmica més alta que disposeu (EGB, ESO, Batxiller, Tècnic…), tal com s’indica al dossier de trajectòria professional i formativa.
           • En el cas de disposar d’algun reconeixement d’unitats de competència i/o unitats formatives reconegudes en convocatòries anteriors, cal presentar el certificat corresponent que així ho demostri.
           • Si s’ha cursat algun cicle formatiu i s’ha superat o convalidat algun mòdul o unitats formatives, cal presentar el certificat acadèmic corresponent.
           • Si es disposa d’un certificat de professionalitat en l’àmbit que es vol acreditar, adjuntar còpia.
           • Qüestionaris d’autoavaluació de competències tècniques:
           • Enllaç qüestionaris autoavaluació en català (ICQP): ompliment telemàtic i descàrrega de resultats. Enllaç.
           • Enllaç qüestionaris autoavaluació en castellà (Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP)):pels aspirants que no entenguin el català. Cal descarregar els PDF de cada UC i omplir-los. Enllaç.
           • Com i quan enviar la documentació?:
            • Un cop hagueu fet el pagament de la Fase d’Assessorament, haureu d’enviar el justificant de pagament, el Dossier de Trajectòria profesional i formativa, i la documentació justificativa corresponent al correu electrònic: emergencies.acreditat.2021@institutcastellarnau.cat 

            Resultats provisionals de la inscripció a la fase d’assessorament

            • Resultats provisionals d’inscripció a la fase d’assessorament (8 febrer 2021): enllaç.
            • El termini per a presentar reclamacions serà des del 9 al 11 de febrer de 2021, ambdós inclosos.
            • Cal omplir la sol·licitud de reclamació i enviar-la signada manualment i degudament escanejada o bé signada digitalment, al següent correu, juntament amb la documentació que falti i que s’especifica a la columna motiu d’exclusió:emergencies.acreditat.2021@institutcastellarnau.cat
            • Sol·licitud de reclamació (Descarrega aquí)

            Resultats definitius de la inscripció a la fase d’assessorament

            • Resultats definitius d’inscripció a la fase d’assessorament (15 febrer 2021): enllaç.

            Resultats provisionals d’inscripció a la fase d’avaluació

           • Resultats provisionals d’inscripció a la fase d’avaluació (25 març 2021): enllaç.
           • El termini per a presentar reclamacions serà des del 25 de març al 16 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
           • Cal omplir la sol·licitud de reclamació i enviar-la signada manualment i degudament escanejada o bé signada digitalment, al següent correu, juntament amb la documentació que falti i que s’especifica a la columna motiu d’exclusió: emergencies.acreditat.2021@institutcastellarnau.cat

         Resultats provisionals de la fase d’avaluació

          • Resultats provisionalsde la fase d’avaluació (7 de Juny 2021): enllaç.
          • El termini per a presentar reclamacions serà des del  7 al 10 de Juny de 2021,ambdós inclosos.
          • Cal omplir la sol·licitud de reclamaciói enviar-la signada manualment i degudament escanejada o bé signada digitalment, al següent correu: acreditat.2021@institutcastellarnau.cat
          • Sol·licitud de reclamació (Descarrega aquí)

         Resultats definitius de la fase d’avaluació

         • Resultats definitius de la fase d’avaluació (11 de Juny 2021): enllaç.
         • Relació qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) i del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)enllaç.
         • Més informació
          Tota la informació sobre el procés: enllaç.

Convocatòria gener-març 2021 (convocatòria acredita’t  oberta 2021), ambit Emergències sanitàries.

 S’ha obert la convocatòria AAC2021 al procés d’AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS  en l’àmbit d’Emergències Sanitàries, amb 120 places (primer trimestre gener-març), per a l’acreditació de les següents qualificacions professionals: TRASLLAT SANITARI (SA_2-025_2) i ATENCIÓ SANITÀRIA A MÚLTIPLES VÍCTIMES I CATÀSTROFES (SA_2-122_2)

 Resolució de la convocatòria 2021: (Descarrega aquí)

 • Aquesta convocatòria s’organitza per trimestres (gener-març, abril-juny, setembre-desembre).
 • Durant tot el període es podrà fer la preinscripció de forma continuada.
 • Si es fa la preinscripció al final d’un dels trimestres es derivarà al següent trimestre per completar el procés.
 • Es verifica que els documents justificatius adjuntats a la preinscripció telemàtica justifiquen els requisits de participació. En cas que no es justifiquin, la persona candidata queda exclosa per manca de justificació dels requisits de participació.
 • Les persones que tinguin els requisits de participació se’ls assigna plaça en un dels centres participants seguint l’ordre de presentació de les sol·licituds de preinscripció.
 • Per a l’assignació d’una plaça es té en compte l’àmbit escollit, la distribució territorial dels centres participants i el municipi que ha indicat la persona candidata a la sol·licitud de preinscripció.
 • En cas que no hi hagin places vacants, les persones candidates romandran en la llista d’espera del centre assignat.

Preinscripció

La preinscripció consta de dos passos:

 1. Emplenar telemàticament la Sol·licitud de preinscripció, del 25 de gener fins al 31 de març, per al primer període. Accessible a través del web Acredita’t .
 2. Adjuntar a la mateixa sol·licitud la documentació justificativa dels requisits de participació (escanejada o fotografiada). Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre assignat ho requereixi.

En formalitzar la preinscripció, les  persones candidates obtenen el resguard de la sol·licitud que els arribarà al correu electrònic que hagin especificat en la sol·licitud de preinscripció. El codi de la sol·licitud permet identificar-se per fer consultes.

Inscripció a l’assessorament, l’avaluació i el reconeixement (si s’escau)

 • En aquesta convocatòria els aspirants poden fer assessorament per l’avaluació (UCs) i també reconeixement (UFs).
 • Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l’institut assignat per continuar el procediment amb la inscripcióa la fase d’assessorament, a la fase d’avaluació i al reconeixement (si s’escau).
 • La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics
 • Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s’han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l’exempció del preu públic han de presentar la documentacióoficial que ho acredita.
 • La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l’exclusió de la convocatòria.

Calendari

 • Cada comissió avaluadora ha d’establir el calendari d’actuacions dins del qual s’ha de completar tot el procediment.
 • El calendari serà personalitzat per a cada aspirant en funció de la data de preinscripció i se li informarà directament per correu electrònic.

Preu del Servei

Assessorament: 26,00 € per tot l’àmbit.

Avaluació: 13,00 € per a cada UC que es vulgui avaluar.

Reconeixement: 18,00 € per UF que es vulgui reconèixer.

Informació i documents a consultar per l’aspirant

  • Guia de l’aspirant – (Descarrega quí): En aquesta guia hi teniu informació de les diferents fases del procés i altres dades rellevants de cadascuna. Fent una lectura podeu resoldre alguns dels dubtes que tingueu.
  • Dossier de trajectòria professional i formativa: l’haureu d’emplenar i enviar amb la resta de documentació justificativa.
   • Versió en Català – (Descarrega aquí)
   • Versió Bilingüe – (Descarrega aquí )
   • Documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa:
    • Cal presentar un justificant (certificat) de tota la formació que tingueu relacionada amb la qualificació professional a la que us voleu inscriure, que no s’hagi facilitat anteriorment en la documentació de la preinscripció, i que heu indicat al dossier de trajectòria professional i formativa.
    • També cal adjuntar una copia de la titulació acadèmica més alta que disposeu (EGB, ESO, Batxiller, Tècnic…), tal com s’indica al dossier de trajectòria professional i formativa.
    • En el cas de disposar d’algun reconeixement d’unitats de competència i/o unitats formatives reconegudes en convocatòries anteriors, cal presentar el certificat corresponent que així ho demostri.
    • Si s’ha cursat algun cicle formatiu i s’ha superat o convalidat algun mòdul o unitats formatives, cal presentar el certificat acadèmic corresponent.
    • Si es disposa d’un certificat de professionalitat en l’àmbit que es vol acreditar, adjuntar còpia.
   • Qüestionaris d’autoavaluació de competències tècniques:
   • Enllaç qüestionaris autoavaluació en català (ICQP): ompliment telemàtic i descàrrega de resultats. Enllaç.
   • Enllaç qüestionaris autoavaluació en castellà (Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP)):pels aspirants que no entenguin el català. Cal descarregar els PDF de cada UC i omplir-los. Enllaç.
   • Com i quan enviar la documentació?:
    • Un cop hagueu fet el pagament de la Fase d’Assessorament, haureu d’enviar el justificant de pagament, el Dossier de Trajectòria profesional i formativa, i la documentació justificativa corresponent al correu electrònic: emergencies.acreditat.2021@institutcastellarnau.cat 

Més informació
Tota la informació sobre el procés: enllaç.