MENÚ

Avaluació i acreditació de competències professionals

INFORMACIÓ GENERAL DEL PROCÉS ACREDITA’T

 

Què és Acredita’t?

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació que permet a les persones que hi participen d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.
Aquest procediment permet a la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència aconseguir una acreditació oficial.

Aquest procediment consta de les següents fases:

Aquest procediment consta de les següents fases:

Fase 0: Informació i Orientació

En aquesta fase l’aspirant té un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació. L’assessorament és fonamental en el procediment, de manera que tothom hi ha de passar. Servei d’informació sobre les fases del procés d’avaluació i acreditació de competències professionals: requisits d’accés, drets i obligacions dels aspirants, ompliment de la documentació, i acreditacions oficials que es poden obtenir i els seus efectes. Aquest servei l’ofereixen els ajuntaments de cada municipi i altres entitats associades. Enllaç al “Dispositiu d’acompanyament a l’acreditació de competències de l’Ajuntament de Sabadell“.

  1. Assessorament

En aquesta fase l’aspirant té un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació. L’assessorament és fonamental en el procediment, de manera que tothom hi ha de passar.

L’assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s’ha demanat, adquirits a través de l’experiència laboral o mitjançant la formació anteriorment rebuda. A partir d’aquesta informació, l’aspirant pot decidir si passar a la fase d’avaluació o a la formació complementària que se suggereixi.

  1. Avaluació

En aquesta fase l’aspirant pot demostrar les competències professionals per a les quals demana l’acreditació. En l’avaluació es tindran en compte, entre d’altres, la fiabilitat, l’objectivitat i la qualitat. En essència, l’objectiu és demostrar la competència professional relacionada amb les unitats de competència.

  1. Acreditació

Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional.

També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

En el cas que optin per obtenir una titulació de formació professional inicial, es poden inscriure al servei de reconeixement acadèmic per reconèixer les unitats formatives recomanades, una vegada formalitzada la inscripció corresponent d’aquest servei.

Per registrar l’acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d’ocupació o bé de millora d’ocupació.

A continuació podeu veure un vídeo explicatiu sobre el procediment:

 

Convocatòries actuals

  • Convocatòria oberta AAC2020/2021. L’institut Castellarnau no participa actualment en aquesta convocatòria.

Més informació

Tota la informació sobre el procés la trobareu disponible al web de l’Acredita’t: enllaç.