MENÚ

L’alumnat del cicle superior de Química i salut ambiental ha visitat la cabina de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Sabadell on es mesuren els nivells d’immissió de diferents gasos contaminants i partícules.

Un tècnic del servei ha explicat el funcionament de la cabina i les peculiaritats del seu manteniment. També s’han compartit els protocols d’actuació en cas de superar els valors límit en un o més contaminants.