MENÚ

Sol·licituds

Sol·licitud de certificats
El certificat el pot demanar qualsevol alumne/a o ex-alumne/a de l’Institut

Quan
En qualsevol moment de l’any, excepte en períodes de vacances

Cost
L’expedició del certificat no té cap cost.

Tipus:

 • Certificat acadèmic personal.
 • Certificat de matrícula.
 • Altres circumstàncies que es puguin certificar.

Procediment

 • A la Secretaria del centre, a través d’un imprès.
 • Per correu electrònic a: a8024893@xtec.cat
 • Indicant: Nom i cognoms, i motiu de la sol·licitud.

Lliurament
3 dies després d’haver efectuat la sol·licitud, podeu passar a recollir el certificat, en l’horari d’atenció al públic.

Sol·licitud de títols
El títol oficial el pot tramitar qualsevol estudiant que hagi finalitzat un determinat Cicle Formatiu.

On i quan es poden demanar
A la Secretaria del centre, a partir de la data de finalització dels estudis establerta en el calendari acadèmic vigent i en qualsevol altre moment.

Procediment
Alumnes actuals:
Els tutors/es en finalitzar els estudis lliuren als seus alumnes l’imprès nominal i individualitzat, per fer el pagament de les taxes.
Ex-alumnes: Demanar a la Secretaria del centre l’imprès nominal per efectuar el pagament de les taxes.
Un cop efectuat el pagament a l‘entitat bancària “La Caixa”, cal presentar la documentació següent:

 • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia sense retallar). És imprescindible que el Document d’Identificació sigui vigent en el moment de tramitar el títol oficial.
 • Sol·licitud del títol segellada per l’entitat bancària.

Cost
Els preus van variant amb el temps i cal informar-se a Secretaria del cost actual. Informeu-vos dels descomptes als quals podeu tenir dret:

 • Famílies nombroses.
 • Famílies monoparentals.
 • Discapacitats.
 • Víctimes del terrorisme.

Observacions
El nom i cognoms que figuren en el títol seran els que consten al Registre Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Caldrà fer constar a la sol·licitud de títol els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament correspongui.
ATENCIÓ: Durant el període de matrícula no hi haurà tramitació de títols.

Lliurament
Un cop s’ha tramitat s’obté el resguard del títol que és el que servirà fins que no es tingui el títol oficial.
En el moment en què el Centre rep el títol del Departament d’Ensenyament es notificarà mitjançant correu ordinari que el sol·licitant pot passar, personalment, a recollir-lo portant el DNI i el resguard del títol.
En cas de venir a recollir el títol una altra persona, cal fotocòpia del DNI del sol·licitant, DNI de la persona que el recull i autorització signada.