MENÚ

Requisits d’accés

Requisits per accedir als cicles formatius de grau mitjà:

 • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Títol de Tècnic de qualsevol altre cicle formatiu.
 • Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Prova d’accés als CFGM.
 • Títol de tècnic auxiliar (àntiga FP1).
 • Haver cursat 1r i 2n de BUP sempre que s’acrediti tenir un màxim de dos matèries pendents.
 • Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

Requisits per accedir als cicles formatius de grau superior:

 • Títol de batxillerat.
 • Títol de tècnic superior de qualsevol altre cicle formatiu.
 • Prova d’accés als CFGS.
 • Curs d’accés als CFGS.
 • Títol de tècnic especialista (àntiga FP2).
 • Prova d’accés a la universitat.
 • Títol de BUP + Curs d’Orientació Universitària (COU).
 • Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

Requisits per accedir al Curs d’Accés a grau Superior (CAS)

Per accedir a aquest curs, cal tenir el títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial.

Requisits per accedir als Programes de formació i inserció

Actualment no es realitzen cursos d’aquest nivell a l’Institut Castellarnau.