MENÚ

Ja s’han publicat les qualificacions definitives corresponents a les proves úniques, qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de les proves d’obtenció de títols de formació professional d’aquesta convocatòria. Podeu accedir-hi amb clicant aquí.

Es CONVOCA a tot l’alumnat que tingui TOT APROVAT i estigui matriculat/da a SÍNTESI, el pròxim 19/03 a les 16 hores presencialment al centre, per rebre les indicacions sobre la realització de la prova.

Finalment, tot aquell alumnat que vulgui el seu CERTIFICAT DE NOTES, pot passar a recollir-lo a partir del dilluns 18/03 presencialment al centre, en horari de secretaria (dilluns a divendres 10:00 a 13:00 i dilluns a dijous de 17:00 a 19:00). “