MENÚ

Encetem un nou any les proves per a l’obtenció del títol de tècnic/a del cicle de formació professional de grau mig d’Emergències sanitàries 22/23.
Tota la informació sobre les proves es publica a l’apartat de proves de la pàgina web del Departament d’Educació (http://educacio.gencat.cat), seguint la ruta:

Inici > Proves d’obtenció de títols > Títols de formació professional

 
L’horari de registre de documentació i d’atenció als aspirants del centre, és de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de dilluns a dijous de 17 a 19 hores.
 

Les persones aspirants poden accedir telemàticament al formulari d’inscripció:
a) des de la pàgina web del Departament d’Educació (http://educacio.gencat.cat), seguint la ruta:
Inici > Proves d’obtenció de títols > Títols de formació professional > Fer la inscripció

El període d’inscripció a les proves és des de les 9.00 h del 13 d’octubre de 2022 fins a les 23.59 h del 26 d’octubre de 2022.

 
L’últim dia de pagament ordinari de la taxa és el 27 d’octubre de 2022, abans de les 22.00 h.
 
És important llegir atentament les instruccions per fer correctament la inscripció.
SÍ cal inscriure:
– les matèries de què vol ser avaluat (examinat),
– les matèries que vol convalidar en aquesta convocatòria,
– la formació en centres de treball (si s’acredita experiència laboral i demana l’exempció en aquesta convocatòria),
– el crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte (si hi ha possibilitat d’aprovar totes les matèries en aquesta convocatòria. No comporta el pagament de taxes).
 
Una vegada formalitzada la inscripció, pot sol·licitar-se la modificació de les unitats formatives seleccionades tot enviant un correu electrònic a l’Àrea de Gestió de Proves (gestioproves.educacio@gencat.cat) no més tard del dia 28 d’octubre de 2022, indicant els canvis mitjançant el corresponent formulari disponible al web de les proves.
 
La documentació per a la convalidació o l’exempció d’unitats formatives, s’ha de presentar a centre de realització de les proves entre el 13 d’octubre de 2022 i el 28 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.
 
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, es pot consultar a partir del dia 30 de novembre de 2022.
 
Les persones aspirants poden presentar reclamacions al centre on s’han inscrit de l’1 al 16 de desembre de 2022.
 

La llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses, es pot consultar a partir del dia 20 de desembre de 2022. Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants al web del Departament d’Educació utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i número de sol·licitud que consta en el resguard d’inscripció, a l’enllaç.

Les proves es realitzen del 16 de gener de 2023 al 23 de febrer de 2023.

Teniu al centre penjat els calendaris i horaris específics de les proves de cada unitat formativa, també els teniu disponible a: enllaç.

Cordialment,

 
Comissió avaluadora