MENÚ

D’acord amb el calendari previst, el dilluns 14/03/2022, han estat publicades les qualificacions definitives corresponents a les proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de les proves d’obtenció de títols de formació professional d’aquesta convocatòria.
Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants al web del Departament d’Educació (apartat de Consulta de resultats) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el número de sol·licitud que consten en el resguard d’inscripció.
El lliurament de certificats es farà a partir del 3 de maig de 2022.