MENÚ

Encetem una nova convocatòria 2021 per a l’obtenció del títol d’Emergències sanitàries.

Inscripció: enllaç.

El període d’inscripció en les proves és del 7 al 20 d’octubre de 2021.

Normativa: (es recomana fer una lectura detallada): enllaç.

CANVIS A LA INSCRIPCIÓ

  • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar aquest formulari degudament omplert al correu electrònic: gestioproves.educacio@gencat.cat: fins al 22 d’octubre de 2021. És imprescindible haver satisfet prèviament l’import de la taxa corresponent, si escau.

PRESENTACIÓ CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS

  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 7 al 22 d’octubre de 2021.

PRESENTACIÓ CONVALIDACIONS SINGULARS

  • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d’Educació): fins al 20 d’octubre de 2021.

DATA PAGAMENT TAXA

  • Pagament ordinari de la taxa: fins al 21 d’octubre de 2021 (abans de les 22 h).

ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT

  • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 8 de novembre de 2021.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

  • Consulta de la llista provisional d’admesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 25 de novembre de 2021.

RECLAMACIONS

  • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 14 de desembre de 2021.

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS

  • Consulta de la llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 20 de desembre de 2021.