MENÚ

Política de Col·laboradors

L’Institut Castellarnau, dins del Projecte Educatiu de Centre, afavoreix la implicació de les empreses i institucions en el procés d’aprenentatge del nostre alumnat a través de l’organització i seguiment acurat de les pràctiques en empresa i de l’intercanvi d’experiències que apropin el món laboral i tècnic al nostre alumnat i el món docent i educatiu a les empreses i institucions.

(Paràgraf inclòs al Projecte Educatiu de Centre, des de 2003)

L’Institut Castellarnau, dins del Projecte Educatiu de Centre, afavoreix la implicació de les empreses i institucions en el procés d’aprenentatge del nostre alumnat a través de l’organització i seguiment acurat de les pràctiques en empresa i de l’intercanvi d’experiències que apropin el món laboral i tècnic al nostre alumnat i el món docent i educatiu a les empreses i institucions.

(Paràgraf inclòs al Projecte Educatiu de Centre, des de 2003)

Tots els alumnes de Formació Professional han de realitzar obligatòriament pràctiques en empreses amb l’objectiu de completar la seva formació. Aquestes pràctiques no impliquen cap relació laboral amb l’empresa, no és una feina, i no hi haurà cap remuneració econòmica.
L’empresa no ha de fer cap gestió; nosaltres tramitem el conveni de practiques; i nomes ha de fer el seguiment i avaluació d’aquestes practiques, juntament amb el tutor del institut,  mitjançant un model establert.
Durant el període de practiques l’alumne esta cobert per l’assegurança escolar.
La durada de les pràctiques és diferent per a cada cicle però, en general és de 400h aproximadament, organitzada en un temps de 4 o 7 hores diàries.
Normativa de la formació en centres de treball 2014/2015
Si, com a empresa, voleu acollir alumnes en pràctiques us podeu adreçar a: t8024893@xtec.cat
Mes informació de les pràctiques en empreses:  http://www.xtec.cat/web/comunitat/cooperacio/fpct

Les empreses i institucions interessades, poden fer ús de les instal·lacions del centre per a activitats de formació continuada, cursos, tallers, xerrades…
El centre disposa de tallers d’automoció, laboratoris clínics, cuina, tallers d’infermeria, taller d’odontologia, taller de pintura de l’automòbil, sala d’actes, aules d’informàtica… tots ells amb els equipaments necessaris per a realitzar activitats de formació tècnica especialitzada.