MENÚ

Necessitem dos tècnics/auxiliars de farmàcia (estudiant o bé, que hagi acabat estudis).
Les tasques a realitzar serien les pròpies del càrrec (control de subministrament de productes com recepció/ emmagatzematge/revisió i manteniment d ́́ existències, atendre al públic, gestió de categories, etc .).

Oferta 1: torn de tardes i dos dissabtes al mes.

Oferta 2: tots els dissabtes del mes. No treballem ni diumenges ni festius.

Envieu C.V. a cristina@farmaciasantcugat.com