MENÚ

S’ofereix feina a Tècnic superior en Projectes d’Edificació per a incorporació al departament tècnic de l’empresa.
Descripció de les feines:
     – Visita per a valoració de les feines, si cal, aixecament de plànols o croquis.

   – Realització d’amidaments i pressupostos amb programes informàtics (Arquimedes o Presto) amb la informació obtinguda de la visita, licitació o projecte facilitat pel client o tècnic.
     – Seguiment econòmic de l’obra. Realització de vistes d’obra, coordinació d’industrials i comanda de materials.
     – Realització de comparatius, contradictoris i certificacions.

Requeriments:
     – Disponibilitat per a jornada completa

     – Incorporació immediata
     – Coneixement d’AutoCad, Presto, Arquimedes i Excel.

Persona de contacte: Francesc Puig i Massana
Industrial Olesa S.L.
Telf: 635601981
Enviar CV A: cesc@iosl.cat