MENÚ

1- Empresa Constructora, situada a Sant Quirze del Vallès, necessita Tècnic superior en
projectes d’edificació.

Més informació: enllaç.

2- Empresa DIA necessita tècnic superior en tècniques d’edificació per l’àrea del Vallès. 

Més informació: enllaç.