MENÚ

Es necessita auxiliar de farmàcia a jornada completa. L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 16:30 a 20:30 hores. Els dissabtes de 9 a 13:30 hores, i es treballa un de cada tres. Quan s’ha treballat el dissabte, un matí es fa festa. Festius no es treballa. 
Es valorarà l’experiència, haver treballat amb Farmatic i haver preparat SPD. 
Les tasques a realitzar són les pròpies de la farmàcia: recepció comandes, atenció al públic, SPD, reposició….
Interessats adreçar-vos a:
Farmàcia Mercè Paz
C/Holanda bloc 5 local 1
Terrassa- Can Parellada 
Telf: 93 736 25 75
Correu electrònic: mpazrosaura@gmail.com