MENÚ

Important empresa multinacional precisa mecànics per a la reparació de vehicles industrials i maquinària. Tel. Contacte: 690.785.258.

El perfil seria el següent:

–        CFGM Electromecànica i/o CFGS Automoció i/o experiència en la reparació de vehicles, maquinària, i equips auxiliars. Preferiblement vehicles industrials.

–        Es valorarà experiència en reparació i manteniment de maquinària de sanejament urbà.

–        Coneixements en electricitat i sistemes electrònics de control (PLC, comunicació CANBUS).

–        Coneixements en hidràulica, sistemes de bombeig i pneumàtica.

–        Alt nivell de planificació i organització.

–        Capacitat i autonomia per a la resolució de problemes.

–        Experiència en soldadura i reparació d’elements estructurals.

–        Es valoraran els coneixements informàtics i ús fluid de programes de gestió de taller i ofimàtica.

–        Es valorarà carnet de conduir C.

Descripció del lloc de treball:

–        Manteniment i reparació de vehicles i sistemes auxiliars.

–        Reparació de components estructurals en vehicles i equips.

–        Solucionar els problemes que puguin aparèixer durant el desenvolupament de l’activitat.

–        Controlar, supervisar i garantir la correcta realització dels treballs del taller d’acord amb els procediments de l’empresa.

–        Realització de les mesures correctives necessàries per complir els objectius.

–        Compliment dels procediments de qualitat i medi ambient.