MENÚ

Llista de llibres i material per al curs 2021/2022.
Es recomana portar-los des del primer dia de classe.
Dels cicles formatius  que no apareixen a continuació, s’informarà dels llibres en començar el curs.

Sanitat

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria: enllaç.
CFGM d’Emergències Sanitàries: enllaç a la llibreria Campus.
MÒDULS LLIBRES EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Títol Editorial ISBN Any edició
PRIMER
M10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques Altamar 9788417872014 2019
M11 Català: Formació i orientació laboral Mc Graw-Hill 978848618384 2020
SEGON Triar llibre català o castellà
M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora-català Mc Graw-Hill 9788448623173 2021
Empresa e Iniciativa Emprendedora- castellà Mc Graw-Hill 9788448623159 2021
Material d’Emergències Sanitàries: enllaç.
CFGM de Farmàcia: enllaç a la llibreria Campus.
MÒDULS LLIBRES FARMÀCIA
Títol Editorial ISBN Any edició
PRIMER
M2 Dispensació de productes farmacèutics Altamar

9788417872779

2021
M7 Operacions bàsiques de laboratori Altamar 9788415309727 2019
M9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques Altamar 9788417872014 2019
M10 Formació i orientació laboral Mc Graw-Hill

9788448618384

2020
SEGON Triar llibre català o castellà
M11 Empresa i Iniciativa Emprenedora-català Mc Graw-Hill 9788448623173 2021
Empresa e Iniciativa Emprendedora- castellà Mc Graw-Hill 9788448623159 2021
M4 Formulación magistral McGraw Hill 9788448622978 2021
M8 Primers auxilis Altamar 9788417144968 2019
CFGS d’Audiologia protètica
MÒDULS LLIBRES AUDIOLOGIA PROTÈTICA
Títol Editorial ISBN Any edició
PRIMER Triar llibre català o castellà
Formació i Orientació Laboral (Avançat) -català Mc Graw-Hill 9788448623289 2021
Formación y Orientación Laboral (avanzado) -castellà Mc Graw-Hill 9788448623265 2021
SEGON Triar llibre català o castellà
Empresa i Iniciativa Emprenedora-català Mc Graw-Hill 9788448623173 2021
Empresa e Iniciativa Emprendedora- castellà Mc Graw-Hill 9788448623159 2021

Transport i manteniment de vehicles

Llistat de llibres de Transport i manteniment de vehicles: enllaç.
Els llibres es poden comprar a través de la llibreria Campus (enllaç al final de la plana), Aquesta llibreria col·labora en l’adquisició del programa ELECTUDE, per la qual cosa els alumnes en adquirir els llibres des de la web d’aquesta llibreria, es podran beneficiar d’un descompte en el preu de l’accés al programa.  
CFGM de Carrosseria: enllaç.
CFGM d’Electromecànica de vehicles: enllaç.
CFGS d’Automoció: enllaç.
PFI d’Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles: enllaç.
PFI d’Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers: enllaç.
Enllaç a la llibreria Campus.

Molt bon estiu!