MENÚ

Relació de llibres pel proper curs 2017-2018

CFGM d’Elaboració de productes alimentaris: relació de llibres.

CFGM de Farmàcia i parafarmàcia: relació de llibres.

CFGS Laboratori clínic i biomèdic: relació de llibres:
– Tècniques d’anàlisi hematològica.
– Microbiologia clínica.
– Tècniques d’immunodiagòstic.
Aquests llibres es vendran a l’institut, del 14 al 30 de setembre, a l’hora del pati, matí i tarda.

Llibres famílies automoció i sanitat: punt de venda web: enllaç.

Els llibres es poden consultar, i comprar al web o a qualsevol altre establiment.

Els cicles formatius que no apareixen anteriorment, rebran la informació dels llibres en començar el curs.