MENÚ

Licitacions i contractes

Nou contracte del Servei de manteniment informàtic del centre: enllaç.

Contracte de neteja 2023: enllaç.

Segons requeriment per l’homologació del certificat de Qualitat ISO 9001:2015, a la norma punt 8.4.1 exposem:

-Que els criteris que s’han tingut en compte per a la valoració i aprovació dels proveïdors son: relació històrica, exclusivitat del producte, relació qualitat/preu, qualitat en el subministrament o tenir certificació ISO.

Per tant, totes les empreses compleixen amb un o varis dels criteris esmentats al punt anterior.