MENÚ

Licitacions i contractes

Nou contracte del Servei de manteniment informàtic del centre: enllaç.

En data 01-09-2021 entra en vigor el contracte de neteja amb l’empresa “Servicios JAF S.A.” de centre per mitjà de contracte obert no harmonitzat, adjudicat el 13 de juliol de 2021 i publicat a la plataforma de contractació de la Generalitat el 08 d’agost de 2021. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=86507941&lawType=2