MENÚ

A partir del curs 2021-22 el CFGS de Salut Ambiental se substitueix pel CFGS Química i Salut Ambiental. Aquests estudis es podran completar d’acord amb l’ordre EDU 362/2009 (enllaç), en el termini de dos cursos acadèmics (2021-22 i 2022-23)

Els alumnes que es vulguin acollir a aquestes convocatòries s’hauran de matricular als crèdits pendents en els terminis establerts per a la matrícula general del centre. Posteriorment, s’hauran d’inscriure a les proves d’una o les dues convocatòries que hi haurà cada curs acadèmic

Termini d’inscripció a les proves 

La inscripció a les proves d’avaluació s’ha de dur a terme:

a) De l’1 al 15 d’octubre. Permet participar en les convocatòries de novembre i d’abril. 

b) De l’1 al 15 de març. Permet participar en la convocatòria d’abril.

L’alumnat ha de confirmar l’assistència o la renúncia a la segona convocatòria mitjançant un mail a: dcarrero@xtec.cat.

Les proves d’avaluació s’han de dur a terme:

a) Per a la convocatòria de novembre, entre l’1 i el 30 de novembre.

b) Per a la convocatòria d’abril, entre l’1 i el 30 d’abril.

Les dates concretes de les proves es publicaran després dels respectius terminis d’inscripció.