MENÚ

CFGS Radioteràpia i dosimetria

RDurada:

La durada total és de 2000 h., en dos cursos acadèmics. De les quals 1386 hores corresponen a formació en el centre educatiu i 614 hores a formació en centres de treball.

Aquesta formació es cursa: el primer curs en franja horària de matí (8 a 14:30 h) i el segon curs en torn de tarda (15:30 a 22 h).

En el CFGS de Radioteràpia i dosimetria aprendràs  a organitzar i gestionar les àrees de treball dins d’un servei de radioteràpia i de radiofísica hospitalària; a distingir imatges fisiològiques de patològiques aplicant criteris anatòmics, a aplicar procediments i protocols de protecció radiològica i tractament radioteràpic. Tanmateix, realitzaràs estada formativa en les nostres empreses col·laboradores i hospitals durant el cicle formatiu.

Competència general.

És competència general d’aquest títol aplicar tractaments amb radiacions ionitzants sota prescripció mèdica, utilitzar equips proveïts de fonts encapsulades o productors de radiacions, aplicant les normes de radioprotecció generals i específiques, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, així com realitzar procediments de protecció radiològica hospitalària, seguint normes de garantia de qualitat i els protocols establerts a la unitat assistencial.