MENÚ

CFGS Química i salut ambiental

Durada:

La durada total del cicle formatiu és de 2000 h., en dos cursos acadèmics (Formació en el centre educatiu: 1584 h. + Formació en centres de treball: 416 h.).

Aquest cicle es realitza en la franja horària de matí, de 8.15 h a 14.15 h.

Formació professional dual     

El cicle formatiu s’imparteix en la modalitat de formació professional dual en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Si l’alumnat opta per aquesta modalitat, l’empresa el beca o contracta i rep una retribució econòmica.

Competència general:

La competència general d’aquest  títol consisteix a vigilar i controlar els efectes sobre la salut dels factors de risc ambiental i alimentari, participar en la posada en marxa i el desenvolupament de sistemes de gestió ambiental i intervenir en programes d’educació per a la salut pública i comunitària sota la supervisió, si s’escau, del superior responsable, d’acord amb els protocols establerts, respectant la normativa de referència en condicions de qualitat i seguretat.

Fulletó informatiu.