MENÚ

CFGS Quimica i salut ambiental– Activitats i projectes

FCT (Formació en Centres de Treball):

Com a part important de la formació com a tècnics en Química i salut ambiental es realitza una estada formativa a empreses del sector, amb un total de formació en centres de treball o FCT de 416 hores.
Algunes de les empreses col·laboradores on es realitzen les estades són: Labaqua, Aqualab, CRIT, Laboratoris Dra.Reig, Aigües de Terrassa, Proceli, Biotecnal, Audensfood…

Sortides i activitats tècniques:

El llarg de la formació del cicle formatiu de Química i salut ambiental es realitzen un gran nombre de sortides tècniques i xerrades per especialistes del sector.

Algunes de les que s’han realitzat són: planta de triatge Gavà-Viladecans, mostreig de sòls, CREAL, caseta de control de contaminació, central tèrmica del Besòs, Can Rigal (BCN), planta compostatge Torroelles de Llobregat, ETAP Cardedeu, riu Ripoll, planta envasadora d’aigua, empresa Viena, Gestió de residus de l’Hospital Parc Taulí, ECOPARC Montcada, dipòsit clausurat del Garraf, B.Braun Rubí: Gestió de residus industrials, planta de biometanització Can Barba, Ascó, planta valorització energètica, EDAR Montcada, planta desalinitzadora (el Prat del Llobregat)…