MENÚ

CFGS Projectes d’edificació

Títol en finalitzar els estudis: Tècnic superior en Projectes d’Edificació. Aquesta titulació inclou també el perfil professional en rehabilitació i restauració.

Durada dels estudis:

Un total de 2.000 hores, repartides en 2 cursos acadèmics. De les quals 1617 hores són de formació en el centre docent i 382 hores en el centre de treball.

Competència General:      

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, rehabilitació i restauració, realitzar replanteigs d’obra, organitzar i coordinar els treballs per a la seva execució i gestionar el control documental, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Aptituds del nou alumnat:      

Personals:

  • Autonomia i iniciativa
  • Capacitat d’organització i planificació
  • Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • Interès pel món de la construcció i l’arquitectura.
  • Recomanable capacitat de visualització i visió espacial.
  • Recomanable interès/habilitat per al dibuix manual

Curriculars:

  • Coneixents de dibuix tècnic i geometria descriptiva
  • Coneixements de física i matemàtiques: forces i vectors, geometria, trigonometria i càlculs bàsics (sistemes d’equacions de 1r grau)
  • Coneixements d’usuari ofimàtica
  • Recomanable coneixement bàsic de tecnologia relacionada amb la construcció, instal·lacions i l’habitatge

Fulletó informatiu.