MENÚ

CFGS Projectes d’edificació

Títol en finalitzar els estudis:

  • Tècnic superior en Projectes d’Edificació (Publicat al RD 690/2010, de 20 de maig, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Projectes d’Edificació).
    Aquesta titulació inclou també el perfil professional en rehabilitació i restauració.

Durada dels estudis:

Un total de 2.000 hores ( 2 cursos acadèmics), 1.650 hores en el centre docent i 350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Competència General:      

La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, rehabilitació i restauració, realitzar replanteigs d’obra, organitzar i coordinar els treballs per a la seva execució i gestionar el control documental, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Fulletó informatiu.