MENÚ

CFGS Projectes d’edificació – Activitats i Projectes

El cicle formatiu de projectes d’edificació imparteix la formació fent ús dels programes de diseny d’edificis més capdavanters. Entre els més usats destaquen:

AutoCAD 
Programa estàndar del dibuix tècnic. Encara el més usat en tots els despatxos d’arquitectura.

 

Lider i Calener
Programes reconeguts pel ministeri de foment per al càlcul i la qualificació energètica dels edificis.

TCQ d’amidaments i pressupostos.

Introducció al modelatge 3D ( Revit/SketchUp)