MENÚ

CFGS Laboratori clínic i biomèdic – Matèries

Durada total del cicle: 2000 hores.

Mòduls:

Mòdul professional 1: Gestió de mostres biològiques. 165 h.

 • UF1 Organització del sistema sanitari.
 • UF2 Recollida, conservació i transport de mostres biològiques.
 • UF3 Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics.

Mòdul professional 2: Tècniques generals de laboratori.198 h.

 • UF1 Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies.
 • UF2 Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges.
 • UF3 Control de qualitat al laboratori.

Mòdul professional 3: Biologia molecular i citogenètica.  132 h.

 • UF1 Citogenètica i tècniques d’hibridació.
 • UF2 Tècniques de biologia molecular.

Mòdul professional 4: Anàlisis bioquímiques. 198 h.

 • UF1 Tècniques del  laboratori de bioquímica.
 • UF2 Anàlisis  bioquímiques dels components metabòlics.
 • UF3 Anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femtes i estudis especials.

Mòdul professional 5: Microbiologia clínica. 132 h.

 • UF1 Identificació dels grups bacterians.
 • UF2 Identificació de fongs, paràsits i virus.

Mòdul professional 6: Tècniques d’anàlisi hematològica. 132 h.

 • UF1 Tècniques d’anàlisis de les cèl·lules sanguínies.
 • UF2 Tècniques de valoració de l’hemostàsia.
 • UF3 El banc de sang.

Mòdul professional 7: Tècniques d’immunodiagnòstic. 99 h.

 • UF1 Tècniques immunològiques.
 • UF2 Malalties immunitàries.

Mòdul professional 8: Fisiopatologia general. 132 h.

 • UF1 Fisiopatologia de l’organisme humà.
 • UF2 Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies.

Mòdul professional 9: Formació i orientació laboral. 66 h.

 • UF1 Incorporació al treball.
 • UF2 Prevenció de riscos laborals.

Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora.   66 h.

 • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul professional 11: Projecte de laboratori clínic i biomèdic.  231 h.

 • UF1 Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Mòdul professional 12: Formació en centres de treball.  449 h

Distribució per cursos:

  • Primer curs: M1, M2, M5, M6, M8, M9 i M10.
   Segon curs: M3, M4, M7 i M11.