MENÚ

CFGS Laboratori clínic i biomèdic – Matèries

Durada total del cicle: 2000 hores.

Mòduls:

 • MP01: Gestió de mostres biològiques. 198 h
 • MP02: Tècniques generals de laboratori.198 h
 • MP03: Biologia molecular i citogenètica.  132 h
 • MP04:Anàlisis bioquímic. 198 h
 • MP05: Microbiologia clínica. 165 h
 • MP06: Tècniques d’anàlisi hematològic. 165 h
 • MP07: Tècniques d’immunodiagnòstic. 99 h
 • MP08: Fisiopatologia general. 198 h
 • MP09: Formació i orientació laboral. 99 h
 • MP10: Empresa i iniciativa emprenedora.   66 h
 • MP11: Projecte de laboratori clínic i biomèdic.  66 h
 • MP12: Formació en centres de treball.  416 h