MENÚ

CFGS Laboratori clínic i biomèdic – Matèries

Durada total del cicle: 2000 hores.

Mòduls

MP01 Gestió de mostres biològiques. 198 h

MP02 Tècniques generals de laboratori.198 h

MP03 Biologia molecular i citogenètica.  132 h

MP04 Anàlisis bioquímic. 198 h

MP05 Microbiologia clínica. 165 h

MP06 Tècniques d’anàlisi hematològic. 165 h

MP07 Tècniques d’immunodiagnòstic. 99 h

MP08 Fisiopatologia general. 198 h

MP09 Formació i orientació laboral. 99 h

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.   66 h

MP11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic.  66 h

MP12 Formació en centres de treball.  416 h