MENÚ

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Durada:

La durada total és de 2000 hores, en dos cursos acadèmics (Formació en el centre educatiu: 1419 h. + Formació en centres de treball: 581 h.).
Aquesta formació es cursa amb un grup de matí (8-14:30h) i un grup de tarda (15:30-22h).

En el CFGS d’Imatge per al diagnòstic aprendràs amb el professorat especialista d’aquest àmbit, els fonaments i especialitzacions de: radiologia convencional i digitalitzada, ecografia, ressonància magnètica, tomografia assistida per ordinador i medicina nuclear, aplicant les darreres tecnologies a partir de la consulta d’un fons d’imatge ampli, gràcies als acords amb els hospitals de l’entorn. Tanmateix, realitzaràs les 710 hores en les nostres Empreses col·laboradores i hospitals durant els dos cursos del cicle formatiu.

Competència general.

És competència general d’aquest tècnic obtenir registres gràfics del cos humà, de tipus morfològic i funcional amb fins diagnòstics, preparant, manejant i controlant els equips, interpretant i validant els resultats tècnics en condicions de qualitat i de seguretat ambiental, sota la supervisió corresponent.

Fulletó informatiu