MENÚ

CFGS Dietètica – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Durada total del cicle: 2000 hores.

Crèdits:

 • Crèdit 1: Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica. 60 hores.
 • Crèdit 2: Alimentació equilibrada. 
 • Crèdit 3: Dietoteràpia. 
 • Crèdit 4: Control alimentari. 
 • Crèdit 5: Microbiologia i higiene alimentària. 
 • Crèdit 6: Educació sanitària i promoció de la salut. 
 • Crèdit 7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica. 
 • Crèdit 8: Relacions en l’àmbit de treball. 
 • Crèdit 9: Formació i orientació laboral. 
 • Crèdit 10: Formació en centres de treball. 410 hores.
 • Crèdit 11: Síntesi. .

Distribució per cursos:

  • Primer curs: C1, C2, C5, C7 
   Segon curs: C3, C4, C6, C8, C9, C10 i C11.