MENÚ

CFGS Dietètica – Competències

Competència general

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

 • Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals.
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica.
 • Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica.
 • Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà.
 • Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l’educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut.

Capacitats clau

 • Resolució de problemes.
 • Capacitat d’organització del treball.
 • Capacitat de responsabilitat en el treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’autonomia.
 • Capacitat de relació interpersonal.
 • Capacitat d’iniciativa.

Camp professional

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat professional principalment en el sector sanitari, a l’àrea d’atenció sanitària i promoció de la salut, i pot participar en els sectors d’hoteleria, restauració i indústria alimentària.

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:

 • Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció primària.
 • Unitats de recolzament: salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriatria.
 • Salut pública: servei d’higiene dels aliments.
 • Serveis generals hospitalaris: unitats o serveis de dietètica i nutrició.
 • Serveis de restauració: cuines d’hospitals.
 • Empreses de servei d’àpats. Restaurants i hotels. Menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, llars d’infants, menjadors escolars i d’empreses.
 • Indústria alimentària: departament de disseny d’aliments preparats i precuinats. Departament de promoció de productes alimentaris. Control i formació de manipuladors d’aliments.

Principals ocupacions i llocs de treball:

 • Dietista.
 • Tècnic en dietètica i nutrició.
 • Responsable d’alimentació en empreses de servei d’àpats.
 • Tècnic en higiene dels aliments.
 • Consultor en alimentació.
 • Educador sanitari.