MENÚ

CFGS Dietètica – Activitats i Projectes

FCT (Formació en Centres de Treball):

La Formació en Centres de Treball és una part important de la formació, amb un total de 410 hores. Es realitzen estades en dues empreses del sector. Una primera estada en laboratoris d’indústries alimentàries, al final del primer curs, i una segona estada a centres de dietètica, hospitals, empreses de càtering, al final del segon curs.

Sortides i activitats tècniques:

El llarg de la formació del cicle formatiu de dietètica es realitzen diferents sortides tècniques i xerrades per especialistes del sector. Algunes de les que s’han realitzat són:

  • Visita a la Fundació ALICIA.
  • Visita a les caves Freixenet.
  • Visita a la cuina de l’Hospital de Terrassa.
  • Visita a Mercavallès.
  • Visita a les empreses Viena, Roler, Danone…
  • Xerrades per part de tècnics de: laboratoris de salut pública i control alimentari, de menjadors escolars, d’empreses del sector…