MENÚ

CFGS Automoció – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul 1: Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat

 • UF1: Muntatge de circuits – 33h
 • UF2: Elements electroelectrònics – 33h
 • UF3: Diagnosi i reparació d’avaries elèctriques. – 66h
 • UF4: Manteniment de sistemes elèctrics – 33h
 • UF5: Reformes elèctriques – 33h

Mòdul 2: Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge

 • UF1: Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques – 33h
 • UF2: Transmissió de forces i trens de rodatge: funcionament. i avaries. – 66h
 • UF3: Reparació de transmissions i trens de rodatge. – 66h

Mòdul 3: Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

 • UF1: Motors: funcionament, components i verificacions. – 66h
 • UF2: Sistemes auxiliars del motor i diagnosi. – 66h
 • UF3: Procediments i tècniques de reparació de motors – 66h

Mòdul 4: Elements amovibles i fixos no estructurals

 • UF1: Representacions gràfiques i mecanització – 33h
 • UF2: Elements amovibles – 33h
 • UF3: Elements metàl•lics i sintètics – 33h
 • UF4: Unió d’elements fixos – 46h
 • UF5: Transformacions opcionals – 20h

Mòdul 5: Tractament i recobriment de superfícies

 • UF1: Protecció i preparació de superfícies – 66h
 • UF2: Pintat d’acabat – 46h
 • UF3: Decoració i retolació de superfícies – 33h
 • UF4: Correcció de defectes – 20h

Mòdul 6: Estructures dels vehicles

 • UF1: Processos de fabricació i danys en l’estructura – 30h
 • UF2: Diagnosi i valoració de danys – 35h
 • UF3: Reparacions en bancades i reformes. – 34h

Mòdul 7: Gestió i logística del manteniment de vehicles

 • UF1: Processos de manteniment de vehicles i grans flotes. – 50h
 • UF2: Emmagatzematge  i control del magatzem – 27h
 • UF3: Recepció – 22h

Mòdul 8: Tècniques de comunicació i relacions

 • UF1: Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client – 33h
 • UF2: Feedback amb clients i control de qualitat – 33h

Mòdul 9: Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al treball – 66h
 • UF2: Prevenció de riscos laborals – 33h

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: Incorporació al treball – 66h

Mòdul 11: Projecte en automoció

 • UF1: Projecte en automoció – 99h

Mòdul 12: Formació en centres de treball – 416h