MENÚ

CFGS Audiologia protètica

Durada:

El cicle formatiu d’Audiologia protètica té una durada de 2.000 hores, repartides en dos cursos acadèmics, amb un total de  1617 hores que es realitzen en el centre educatiu i  383 hores a l’empresa col·laboradora, dins del mòdul de Formació en Centres de Treball.

Aquesta formació es realitza en la franja horària de matí, de 8,15 a 14,15h.

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en seleccionar i adaptar pròtesis auditives i realitzar l’avaluació audiològica, efectuar el seguiment de l’usuari i el manteniment de pròtesis, així com determinar mesures de protecció acústica a partir de l’avaluació dels nivells sonors.

Fulletó informatiu