MENÚ

CFGS Audiologia protètica

Durada:

El cicle formatiu d’Audiologia protètica té una durada de 2.000 hores, repartides en dos cursos acadèmics, amb un total de  1551 hores que es realitzen en el centre educatiu i  449 hores a l’empresa col·laboradora, dins del mòdul de Formació en Centres de Treball. Hi ha la possibilitat de realitzar el cicle amb el model de formació dual.

Aquesta formació es realitza en la franja horària de matí, de 8,15 a 14,15 h.

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en seleccionar i adaptar pròtesis auditives i realitzar l’avaluació audiològica, efectuar el seguiment de l’usuari i el manteniment de pròtesis, així com determinar mesures de protecció acústica a partir de l’avaluació dels nivells sonors.

Fulletó informatiu