MENÚ

CFGM Farmàcia i parafarmàcia – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul professional 1: Oficina de farmàcia.

 • UF1: Organització farmacèutica.
 • UF2: Control d’existències.
 • UF3: Documents de compravenda.
 • UF4: Documents de dispensació.

Mòdul professional 2: Dispensació de productes farmacèutics.

 • UF1: Protocols de dispensació.
 • UF2: Farmacologia.
 • UF3: Terapèutica.
 • UF4: Dispensació hospitalària.
 • UF5: Homeopatia i fitoteràpia.

Mòdul professional 3: Dispensació de productes parafarmacèutics.

 • UF1: Parafarmàcia.
 • UF2: Dermofarmàcia.
 • UF3: Dietètica.
 • UF4: Biocides.
 • UF5: Productes sanitaris, ortopèdia i pròtesis.

Mòdul professional 4: Formulació magistral.

 • UF1: Normes de correcta elaboració.
 • UF2: Elaboració de fórmules.

Mòdul professional 5: Promoció de la salut.

 • UF1: Educació per a la salut.
 • UF2: Controls analítics.
 • UF3: Comunicació amb l’usuari i col·laboració en el consell farmacèutic.

Mòdul professional 6: Disposició i venda de productes.

 • UF1: Atenció a l’usuari.
 • UF2: Organització i venda de productes.

Mòdul professional 7: Operacions bàsiques de laboratori.

 • UF1: Material i instruments de laboratori.
 • UF2: Preparació de dissolucions.
 • UF3: Separació de mescles de substàncies.
 • UF4: Identificació de substàncies.
 • UF5: Presa de mostres.

Mòdul professional 8: Primers auxilis.

 • UF1: Recursos i trasllat d’accidentats.
 • UF2: Suport vital bàsic (SVB) i DEA.
 • UF3: Suport vital bàsic (SVB) i DEA.

Mòdul professional 9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

 • UF1: L’organització del cos humà, la salut i la malaltia.
 • UF2: El moviment i la percepció.
 • UF3: L’oxigenació i la distribució de sang.
 • UF4: El metabolisme, l’excreció, la regulació interna i la seva relació amb l’exterior.

Mòdul professional 10: Formació i orientació laboral.

 • UF1: Incorporació al treball.

Mòdul professional 11: Empresa i iniciativa emprenedora.

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul professional 12: Anglès tècnic.

 • UF1: Anglès tècnic.

Mòdul professional 13: Síntesi.

 • UF1: Síntesi.

Mòdul professional 14: Formació en centres de treball.

Distribució per cursos:

 • Primer curs: M1, M2, M3, M5, M7, M9 i M10.
  Segon curs: M4, M6, M8, M11, M12, M13 i M14.