MENÚ

CFGM Farmàcia i parafarmàcia – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul professional 1: Oficina de farmàcia. Durada: 165 hores

 • UF1: Organització farmacèutica. 20 hores.
 • UF2: Control d’existències. 36 hores.
 • UF3: Documents de compravenda. 36 hores.
 • UF4: Documents de dispensació. 40 hores.

Mòdul professional 2: Dispensació de productes farmacèutics. Durada: 264 hores.

 • UF1: Protocols de dispensació. 50 hores.
 • UF2: Farmacologia. 30 hores.
 • UF3: Terapèutica. 55 hores.
 • UF4: Dispensació hospitalària. 30 hores.
 • UF5: Homeopatia. 33 hores.
 • UF6: Fitoteràpia. 33 hores.

Mòdul professional 3: Dispensació de productes parafarmacèutics. Durada: 231 hores.

 • UF1: Parafarmàcia. 20 hores.
 • UF2: Dermofarmàcia. 65 hores.
 • UF3: Dietètica. 45 hores.
 • UF4: Biocides. 20 hores.
 • UF5: Productes sanitaris. 24 hores.
 • UF6: Ortopèdia i pròtesis. 24 hores.

Mòdul professional 4: Formulació magistral. Durada: 132 hores.

 • UF1: Normes de correcta elaboració. 35 hores.
 • UF2: Elaboració de fórmules. 97 hores.

Mòdul professional 5: Promoció de la salut. Durada: 132 hores.

 • UF1: Educació per a la salut. 33 hores.
 • UF2: Controls analítics. 33 hores.
 • UF3: Comunicació amb l’usuari i col·laboració en el consell farmacèutic 33 hores.

Mòdul professional 6: Disposició i venda de productes. Durada: 66 hores.

 • UF1: Atenció a l’usuari. 33 hores.
 • UF2: Organització i venda de productes. 33 hores.

Mòdul professional 7: Operacions bàsiques de laboratori. Durada: 132 hores.

 • UF1: Material i instruments de laboratori. 30 hores.
 • UF2: Preparació de dissolucions. 32 hores.
 • UF3: Separació de mescles de substàncies. 20 hores.
 • UF4: Identificació de substàncies. 30 hores.
 • UF5: Presa de mostres. 20 hores.

Mòdul professional 8: Primers auxilis. Durada: 66 hores.

 • UF1: Recursos i trasllat d’accidentats. 22 hores.
 • UF2: Suport vital bàsic (SVB) i DEA. 22 hores.
 • UF3: Suport vital bàsic (SVB) i DEA. 22 hores.

Mòdul professional 9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques. Durada: 132 hores.

 • UF1: L’organització del cos humà. 19 hores.
 • UF2: La salut i la malaltia. 22 hores.
 • UF3: El moviment i la percepció. 22 hores.
 • UF4: L’oxigenació i la distribució de sang. 22 hores.
 • UF5: El metabolisme i l’excreció. 22 hores.
 • UF6: La regulació interna i la seva relació amb l’exterior. 25 hores.

Mòdul professional 10: Formació i orientació laboral. Durada: 99 hores.

 • UF1: Incorporació al treball. 66 hores.
 • UF2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores.

Mòdul professional 11: Empresa i iniciativa emprenedora. Durada: 66 hores.

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

Mòdul professional 12: Anglès tècnic. Durada:  99 hores.

 • UF1: Anglès tècnic. 99 hores.

Mòdul professional 13: Síntesi. Durada:  66 hores.

 • UF1: Síntesi. 66 hores.

Mòdul professional 14: Formació en centres de treball. Durada: 350 hores.