MENÚ

CFGM Emergències sanitàries

Durada:

La durada dels estudis és de 2000 h., repartides en dos cursos acadèmics (Formació en el centre educatiu: 1584 h. + Formació en centres de treball: 416 h.).
Aquesta formació es realitza amb un grup a la franja horària de matí (8,00 a 14.30 h) i un grup a la franja horària de la tarda (15,30 a 22.00 h).
En el CFGM d’Emergències Sanitàries aprendràs mitjançant simulacions tota l’atenció mèdica necessària per a víctimes en situacions d’urgència i d’emergència. A més, duràs a terme pràctiques a l’exterior de les aules del centre utilitzant una ambulància amb equipaments complets i alhora disposem de tallers especialitzats. Tot seguit, podràs fer les 416 hores de pràctiques amb horaris especials adaptats als torns de les ambulàncies amb els serveis d’emergències reals.

Competència general.

La competència general d’aquest títol consisteix a traslladar al pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Fulletó informatiu