MENÚ

CFGM Emergències sanitàries – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul professional 1: Manteniment mecànic preventiu del vehicle. Durada: 66 hores.

 • UF 1: Funcionament electromecànic del vehicle. 33 hores.
 • UF 2: Manteniment i reparacions simples. 33 hores.

Mòdul professional 2: Logística sanitària en emergències. Durada: 99 hores.

 • UF1. Desplegaments en emergències. 30 hores.
 • UF 2. Materials, subministraments i comunicacions. 40 hores.
 • UF 3. Coordinació d’evacuacions. 29 hores.

Mòdul professional 3: Dotació sanitària del vehicle. Durada: 132 hores.

 • UF1. Manteniment de la dotació sanitària. 20 hores.
 • UF 2. Condicionament de la dotació sanitària. 30 hores.
 • UF 3. Control del material. 25 hores.
 • UF 4. Control de la documentació. 24 hores.

Mòdul professional 4: Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència. Durada: 132 hores.

 • UF 1. Atenció sanitària immediata. 96 hores.
 • UF 2. Atenció a múltiples víctimes. 36 hores.

Mòdul professional 5: Assistència sanitària especial en situacions d’emergència. Durada: 330 hores.

 • UF 1. Material i medicació. 20 hores.
 • UF 2. Lesions per agents físics. 80 hores.
 • UF 3. Lesions per agents químics i biològics. 40 hores.
 • UF 4. Patologia orgànica d’urgència. 80 hores.
 • UF 5. Patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència. 24 hores.
 • UF 6. Atenció al part imminent. 20 hores.

Mòdul professional 6: Evacuació i trasllat de pacients. Durada: 198 hores.

 • UF 1. Condicionament d’espais d’intervenció. 22 hores.
 • UF 2. Mobilització. 60 hores.
 • UF 3. Immobilització. 50 hores.
 • UF 4. Conducció i transferència. 33 hores.

Mòdul professional 7: Suport psicològic en situacions d’emergència. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Suport psicològic en situacions d’emergència. 66 hores.

Mòdul professional 8: Plans d’emergència i dispositius de riscs previsibles. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Plans d’emergència. 33 hores.
 • UF 2. Dispositius de riscs previsibles. 33 hores.

Mòdul professional 9: Teleemergències. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Centres coordinadors. 33 hores.
 • UF 2. Recepció i valoració de la demanda. 33  hores.

Mòdul professional 10: Anatomofisiologia i patologia bàsiques. Durada: 132 hores.

 • UF 1. L’organització del cos humà. 19 hores.
 • UF 2. La salut i la malaltia. 22 hores.
 • UF 3. El moviment i la percepció. 22 hores.
 • UF 4. L’oxigenació i la distribució de sang. 22 hores.
 • UF 5. El metabolisme i l’excreció. 22 hores.
 • UF 6. La regulació interna i la seva relació amb l’exterior. 25 hores.

Mòdul professional 11: Formació i orientació laboral. Durada: 99 hores.

 • UF 1. Incorporació al treball. 66 hores.
 • UF 2. Prevenció de riscos laborals. 33 hores.

Mòdul professional 12: Empresa i iniciativa emprenedora. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

Mòdul professional 13: Anglès tècnic. Durada:  99 hores.

 • UF 1. Anglès tècnic. 99 hores.

Mòdul professional 14: Síntesi. Durada:  66 hores.

 • UF 1. Síntesi. 66 hores.

Mòdul professional 15: Formació en centres de treball. Durada: 383 hores.