MENÚ

CFGM Emergències sanitàries – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul professional 1: Manteniment mecànic preventiu del vehicle. Durada: 66 hores.

 • UF 1: Funcionament electromecànic del vehicle.
 • UF 2: Manteniment i reparacions simples.

Mòdul professional 2: Logística sanitària en emergències. Durada: 99 hores.

 • UF1. Desplegaments en emergències.
 • UF 2. Materials, subministraments i comunicacions.
 • UF 3. Coordinació d’evacuacions.

Mòdul professional 3: Dotació sanitària del vehicle. Durada: 99 hores.

 • UF1. Control del material i manteniment de la dotació sanitària.
 • UF 2. Condicionament de la dotació sanitària.
 • UF 3. Control de la documentació.

Mòdul professional 4: Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència. Durada: 132 hores.

 • UF 1. Atenció sanitària immediata.
 • UF 2. Atenció a múltiples víctimes.

Mòdul professional 5: Assistència sanitària especial en situacions d’emergència. Durada: 231 hores.

 • UF 1. Material i medicació.
 • UF 2. Lesions per agents físics.
 • UF 3. Lesions per agents químics i biològics.
 • UF 4. Patologia orgànica d’urgència.
 • UF 5. Patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència.
 • UF 6. Atenció al part imminent.

Mòdul professional 6: Evacuació i trasllat de pacients. Durada: 165 hores.

 • UF 1. Condicionament d’espais d’intervenció.
 • UF 2. Mobilització.
 • UF 3. Immobilització.
 • UF 4. Conducció i transferència.

Mòdul professional 7: Suport psicològic en situacions d’emergència. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Suport psicològic en situacions d’emergència.

Mòdul professional 8: Plans d’emergència i dispositius de riscs previsibles. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Plans d’emergència.
 • UF 2. Dispositius de riscs previsibles.

Mòdul professional 9: Teleemergències. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Centres coordinadors.
 • UF 2. Recepció i valoració de la demanda.

Mòdul professional 10: Anatomofisiologia i patologia bàsiques. Durada: 99 hores.

 • UF 1. L’organització del cos humà, la salut i la malaltia.
 • UF 2. El moviment i la percepció.
 • UF 3. L’oxigenació i la distribució de sang.
 • UF 4. El metabolisme i l’excreció, la regulació interna i la seva relació amb l’exterior.

Mòdul professional 11: Formació i orientació laboral. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Incorporació al treball.
 • UF 2. Prevenció de riscos laborals.

Mòdul professional 12: Empresa i iniciativa emprenedora. Durada: 66 hores.

 • UF 1. Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul professional 13: Anglès tècnic. Durada:  99 hores.

 • UF 1. Anglès tècnic.

Mòdul professional 14: Síntesi. Durada:  264 hores.

 • UF 1. Síntesi.

Mòdul professional 15: Formació en centres de treball. Durada: 416 hores.

Distribució per cursos:

 • Primer curs: M1, M3, M4, M6, M7, M8, M9, M10 i M11.
  Segon curs: M2, M5, M12, M13, M14 i M15.