MENÚ

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

Informació general

La durada total del cicle formatiu és 1400 h, que es divideixen en la formació en el centre educatiu (990 h.) i la formació en centres de treball (410 h.).
Aquesta especialitat es cursa amb dos grups de matí (8,15-14,15h) i dos grups de tarda (15,30-21,30h).
Aquest cicle està repartit en dos cursos acadèmics: durant el primer curs es fan 20 hores setmanals i el segon curs només s’assisteix a l’institut dos dies, fent 8 hores de classes setmanals, la resta de dies es dediquen a fer les pràctiques a les empreses.

Fulletó informatiu