MENÚ

CFGM Cures auxiliars d’infermeria – Matèries

Durada total del cicle: 1400 hores. Dos cursos acadèmics.

Crèdits:

 • Crèdit 1: Operacions administratives i documentació sanitària. 60 hores.
 • Crèdit 2: L’ésser humà davant la malaltia. 60 hores.
 • Crèdit 3: Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment. 60 hores.
 • Crèdit 4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà. 240 hores.
 • Crèdit 5: Primers auxilis. 30 hores.
 • Crèdit 6: Higiene del medi hospitalari i neteja de material. 90 hores.
 • Crèdit 7: Recolzament psicològic al pacient/client. 60 hores.
 • Crèdit 8: Educació per a la salut. 30 hores.
 • Crèdit 9: Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica. 90 hores.
 • Crèdit 10: Relacions en l’equip de treball. 60 hores.
 • Crèdit 11 : Formació i orientació laboral. 60 hores.
 • Crèdit 12: Formació en centres de treball. 410 hores.
 • Crèdit 13: Síntesi. 60 hores.

Distribució per cursos:

  • Primer curs: C2, C3, C4, C6, C7 i C9.
   Segon curs: C1, C5, C8, C10, C11, C12 i C13.