MENÚ

CFGM Cures auxiliars d’infermeria – Competències

Competència general

És competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

 Competències professionals

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

 • Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva competència:
  • Citar, rebre i registrar les dades als pacient/clients complint les normes establertes a cada consulta.
  • Verificar l’existència del material necessari per a la realització de les activitats pròpies de cada consulta.
  • Rebre i emetre, si escau, informació verbal i escrita necessària per a la correcta coordinació amb altres unitats segons les normes establertes en el centre.
  • Realitzar els pressupostos i factures d’una consulta d’assistència mèdica o odontològica, segons normes i tarifes pròpies de cada consulta i per acte professional.
 • Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client:
  • Rentar i fer la higiene dels pacients/clients en funció de les seves necessitats i del pla de cures.
  • Preparar al pacient/client per al seu trasllat i assegurar que es compleixen les condicions del mateix.
  • Mobilitzar al pacient/client en el seu medi tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada.
  • Ajudar a la deambulació del pacient/client, assegurant que es compleixen les indicacions específiques del responsable del pla de cures.
  • Executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del pacient/client.
  • Aplicar tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica, seguint els protocols tècnics establerts i les indicacions d’actuació.
  • Realitzar la preparació i administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.
  • Realitzar cures postmortem seguint els protocols establerts.
  • Distribuir els menjars i recolzar la ingesta en pacients/clients que així ho requereixin.
  • Col·laborar o aplicar tècniques de prevenció d’accidents i primers auxilis, seguint els protocols i pautes d’actuació establertes.
 • Tenir cura les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis:
  • Realitzar la neteja, desinfecció i esterilització del material i instrumental de les diferents unitats/consultes.
  • Mantenir l’ordre, neteja i condicions higienicosanitàries de l’habitació del pacient/client, tant a nivell hospitalari com domiciliari.
  • Participar en el control d’infeccions nosocomials.
 • Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, realitzant, al seu nivell, l’aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d’educació sanitària:
  • Detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales en els diferents tipus de pacients/clients, en el seu àmbit de competències.
  • Donar recolzament psíquic bàsic al pacient/client per millorar les seves condicions de vida, en el seu àmbit de competències.
  • Promoure actituds i hàbits d’autocura dels pacient/clients i la seva participació en associacions i grups d’ajuda.
  • Intervenir, al seu nivell, en la formació i promoció d’hàbits saludables d’alimentació, higiene personal i del medi, i sobre formes de vida en pacients/clients, familiars i col·lectius.
 • Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental:
  • Revelar i arxivar radiografies dentals segons el protocol tècnic i normes de qualitat.
  • Realitzar les operacions de batut, espatulat i barrejat dels materials requerits pel facultatiu.
  • Mantenir la cadira dental amb tots els elements i estris en perfecte estat d’ús.
  • Realitzar la instrumentació operatòria de la cadira dental, utilitzant “tècnica de quatre mans o sis mans”.
  • Aïllar i aspirar el camp operatori, abans i durant l’operatòria dental.
  • Realitzar el condicionament físic i psicològic del pacient/client que permeti el seu tractament dental, abans, durant i després de l’operatòria, segons les necessitats específiques.

 Capacitats clau

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l’individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

 • Capacitat de resolució de problemes.
 • Capacitat d’organització del treball.
 • Capacitat de responsabilitat en el treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’autonomia.
 • Capacitat de relació interpersonal.
 • Capacitat d’iniciativa.

Àmbit professional i de treball

Aquest tècnic exercirà fonamentalment la seva activitat laboral en el sector sanitari, a l’àrea d’assistència al pacient/client, formant part de l’equip d’infermeria a l’atenció primària, comunitària o especialitzada.

Els principals subsectors en els que pot desenvolupar la seva activitat són:

 • Atenció primària i comunitària: atenció domiciliaria, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
 • Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental i geriatria.
 • Altres: centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoteràpia.

Àmbit funcional i tecnològic

Aquest tècnic se situa fonamentalment en les funcions/subfuncions d’organització/gestió de la unitat/consulta, prestació de serveis i educació sanitària.

Principals ocupacions i llocs de treball:

Amb finalitats d’orientació professional laboral, s’enumeren a continuació les ocupacions i llocs de treball que es poden desenvolupar quan s’adquireixi la competència professional definida pel títol:

 • Auxiliar d’infermeria/clínica
 • Auxiliar de balnearis
 • Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili
 • Auxiliar bucodental
 • Auxiliar geriàtric, auxiliar pediàtric
 • Auxiliar d’esterilització
 • Auxiliar d’unitats especials
 • Auxiliar de salut mental.