MENÚ

AAC 20-21: Convocatòria Acredita’t 2020-2021

S’ha obert la convocatòria AAC20-21 al procés d’AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS  en l’àmbit d’Emergències Sanitàries, amb 25 places per a l’acreditació de les següents qualificacions professionals: TRASLLAT SANITARI (SA_2-025_2) i ATENCIÓ SANITÀRIA A MÚLTIPLES VÍCTIMES I CATÀSTROFES (SA_2-122_2).

Resolució de la convocatòria 2020_2021: (Descarrega aquí)

Què és Acredita’t?

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació que permet a les persones que hi participen d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.
Aquest procediment permet a la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència aconseguir una acreditació oficial.
Aquest procediment consta de les següents fases:

 1. Assessorament
  En aquesta fase l’aspirant té un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació. L’assessorament és fonamental en el procediment, de manera que tothom hi ha de passar.
  L’assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s’ha demanat, adquirits a través de l’experiència laboral o mitjançant la formació anteriorment rebuda. A partir d’aquesta informació, l’aspirant pot decidir si passar a la fase d’avaluació o a la formació complementària que se suggereixi.
 1. Avaluació
  En aquesta fase l’aspirant pot demostrar les competències professionals per a les quals demana l’acreditació. En l’avaluació es tindran en compte, entre d’altres, la fiabilitat, l’objectivitat i la qualitat. En essència, l’objectiu és demostrar la competència professional relacionada amb les unitats de competència.

A continuació podeu veure un vídeo explicatiu sobre el procediment:

 
Preinscripció

La preinscripció consta de dos passos:

 1. Emplenar la Sol·licitud de preinscripció (1 al 28 de setembre), accessible a través del web Acredita’t  Una vegada tramitada la sol·licitud s’obté un resguard de la sol·licitud, que cal conservar durant tot el procediment.
 2. Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació justificativa  dels requisits de participació-escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica de l’àmbit del centre demanat en primera opció (3 al 30 de setembre). Es poden consultar les adreces de correu electrònic dels diferents àmbits d’Acredita’t de cada centre en el web Acredita’t.

Podeu consultar els següents documents per a tenir més informació sobre la convocatòria:

Terminis

 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020
 • Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de 2020.
 • Publicació del resultat provisional de la preinscripció. a partir del 17 de novembre de 2020.
 • Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de cada centre.
  Nota: La preinscripció està tancada, en breu s’habilitarà el sistema de preinscripcions fora de termini (gener 2021)

Resultats provisionals de la preinscripció

 • Resultats provisionals de la preinscripció (17 de novembre 2020):
 • El termini per a presentar reclamacions serà des del 18 al 20 de novembre, ambdós inclosos.
 • Cal omplir la sol·licitud de reclamació i enviar-la signada manualment i degudament escanejada o bé signada digitalment, al següent correu, juntament amb la documentació que falti i que s’especifica a la columna motiu d’exclusió. Correu:  emergencies.acreditat.2021@institutcastellarnau.catSol·licitud de reclamació (Descarrega aquí).

Resultats definitius de la preinscripció

Consulteu el llistat ordenat per sol·licitud de preinscripció, on a la darrera columna trobareu el centre que se us ha assignat per a realitzar la fase d’assessorament i avaluació per l’acreditació de competències. L’assignació de centre s’ha fet d’acord amb el municipi informat a la preinscripció per tal de facilitar la mobilitat dels aspirants.
Els aspirants admesos al procés iniciaran la fase d’assessorament al gener al centre assignat.
Pels aspirants admesos al procés i assignats a l’Institut Castellarnau, la segona setmana de gener es farà  una sessió informativa (telemàtica) del procés d’assessorament i avaluació. A partir de l’11 de gener es  podrà consultar en aquest web, la data exacta de la sessió, i els aspirants rebreu una notificació per correu electrònic amb l’enllaç a la reunió.
A la web del centre assignat també trobareu la informació de com formalitzar la inscripció a la fase d’assessorament.

INFORMACIÓ IMPORTANT

El gener del 2021 s’obre una nova convocatòria d’avaluació i reconeixement de competències. Serà una convocatòria oberta per trimestres, al llarg dels quals es podrà fer la preinscripció de forma continuada, flexibilitzant així l’accés a tota aquella persona que vulgui obtenir l’acreditació de competències, incloses les persones que hagin pogut quedar excloses en la convocatòria actual ACC 20-21.

Calendari Orientatiu del procés ACREDITA’T

 • 17 de desembre 2020 publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos
 • Gener 2021: reunió informativa sobre el procés per a tots els aspirants admesos.
 • Febrer-març: fase d’assessorament.
 • Abril-maig: fase d’avaluació.
 • Juny: entrega dels certificats d’acreditació i finalització del procés.

Preu del Servei

Assessorament: 26,00 € per tot l’àmbit

Avaluació: 13,00 € per UC que es vulgui avaluar.

Sessió informativa

Data i hora: 27 de gener de 2021, a les 11:30h.
Lloc: sessió telemàtica mitjançant videoconferència (Meet): rebreu l’enllaç per correu electrònic.
En aquesta sessió, rebreu informació sobre:

 • El calendari i l’organització de les fases del procediment.
 • Els preus públics establerts per la fase d’assessorament i d’avaluació.
 • El procediment per formalitzar la inscripció a la fase d’assessorament.
 • Qui no pugui assistir rebrà les instruccions per fer la inscripció per correu electrònic i podeu consultar la informació de la sessió en la següent presentació: enllaç.

Informació i documents a consultar per l’aspirant

  • Guia de l’aspirant – (Descarrega quí): En aquesta guia hi teniu informació de les diferents fases del procés i altres dades rellevants de cadascuna. Fent una lectura podeu resoldre alguns dels dubtes que tingueu.
  • Dossier de trajectòria professional i formativa: l’haureu d’emplenar i enviar amb la resta de documentació justificativa.
   • Versió en Català – (Descarrega aquí)
   • Versió Bilingüe – (Descarrega aquí )
   • Documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa:
    • Cal presentar un justificant (certificat) de tota la formació que tingueu relacionada amb la qualificació professional a la que us voleu inscriure, que no s’hagi facilitat anteriorment en la documentació de la preinscripció, i que heu indicat al dossier de trajectòria professional i formativa.
    • També cal adjuntar una copia de la titulació acadèmica més alta que disposeu (EGB, ESO, Batxiller, Tècnic…), tal com s’indica al dossier de trajectòria professional i formativa.
    • En el cas de disposar d’algun reconeixement d’unitats de competència i/o unitats formatives reconegudes en convocatòries anteriors, cal presentar el certificat corresponent que així ho demostri.
    • Si s’ha cursat algun cicle formatiu i s’ha superat o convalidat algun mòdul o unitats formatives, cal presentar el certificat acadèmic corresponent.
    • Si es disposa d’un certificat de professionalitat en l’àmbit que es vol acreditar, adjuntar còpia.
   • Qüestionaris d’autoavaluació de competències tècniques:Enllaç qüestionaris autoavaluació en català (ICQP): ompliment telemàtic i descàrrega de resultats. Enllaç.Enllaç qüestionaris autoavaluació en castellà (Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP)):pels aspirants que no entenguin el català. Cal descarregar els PDF de cada UC i omplir-los. Enllaç.
   • Com i quan enviar la documentació?:
    • Un cop hagueu fet el pagament de la Fase d’Assessorament, haureu d’enviar el justificant de pagament, el Dossier de Trajectòria profesional i formativa, i la documentació justificativa corresponent al correu electrònic: emergencies.acreditat.2021@institutcastallarnau.cat 

   Més informació

   Tota la informació sobre el procés: enllaç.